TNM according to the American Joint Committee on Cancer – AJCC /WYNIK HISTOPATOLOGICZNY- jak czytać

TNM according to the  American Joint Committee on Cancer – AJCC /WYNIK HISTOPATOLOGICZNY- jak czytać

Klasyfikacja TNM – system służący do określania stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu.
Klasyfikacji TNM, której nazwa pochodzi od pierwszych liter słów angielskich: tumour – guz (pierwotny), node – węzeł (chłonny), metastasis – przerzut (odległy).
TNM
Tumor – wielkość guza pierwotnego
Tx – nie można ocenić ogniska pierwotnego
T0 – brak dowodów na istnienie guza pierwotnego
Tis – rak in situ, a zatem taki, który nie mógł spowodować przerzutów
T1, T2, T3, T4 – kolejne stopnie rozwoju pierwotnego ogniska nowotworu, zazwyczaj im większa liczba, tym guz jest większy lub zajmuje więcej okolicznych struktur
Nodules – przerzuty w węzłach chłonnych
Nx – nie można ocenić
N0 – węzły chłonne bez przerzutów
N1, N2, N3, N4 – przerzuty do węzłów chłonnych coraz odleglejszych od guza pierwotnego
Metastases – przerzuty odległe (narządowe)
Mx – nie można ocenić
M0 – brak przerzutów odległych
M1 – występują przerzuty odległe
W celu precyzyjnego określenia stopnia zaawansowania nowotworów złośliwych, od którego zależy między innymi określenie metod leczenia i rokowania, stworzono jednolity system oceny zaawansowania anatomicznego choroby – staging.
W oparciu o długoletnie badania przeżywalności, na podstawie tych trzech parametrów określanych w skali rangowej dla kilkudziesięciu lokalizacji narządowych i rodzajów histologicznych nowotworów, wyznacza się ogólny stopień zaawansowania choroby nowotworowej.

アメリカジョッキークラブカップカテゴリの最新記事