2η μέρα Εκπαιδευτική Ομιλία 8η AJCC σταδιοποίηση και ορολογία της ιστολογικής απάντησης

2η μέρα Εκπαιδευτική Ομιλία 8η AJCC σταδιοποίηση και ορολογία της ιστολογικής απάντησης

2η Ημέρα | 08 Νοεμβρίου 2020 | 09:15 – 15:30

Εκπαιδευτική Ομιλία – Νόννη Αφροδίτη
“8η AJCC σταδιοποίηση του καρκίνου του μαστού και ορολογία της ιστολογικής απάντησης”

Προεδρείο: Παυλάκη Αικατερίνη, Κεραμόπουλος Αντώνιος
Οργάνωση Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.-Επιστημονική Μαστολογική Εταιρία Ίαση-Στήριξη

www.emeis.com.gr

アメリカジョッキークラブカップカテゴリの最新記事